Katekesen

Katekesen kallas den bok som förmedlar kyrkans lära i fråga och svarsform. Alla katekesers moder (i vart fall de som är trogna till kyrkans lära) är katekesen från det Tridentinska konciliet. Den går givetvis att köpa också men normalt åsyftar man en förenklad version av denna eftersom den i första hand riktar sig till präster och lärda.

Någon form av katekes är dock omistlig om du vill lära dig mer om den katolska tron och därför behöver du införskaffa en sådan. Det finns idag en nytryckt svensk katekes att köpa vilket är mycket glädjande! Det finns också olika svenska katekeser på nätet att tillgå gratis. Läser du lika gärna på engelska rekommendera vi att du som komplement införskaffar The Baltimore Catechism Nr 3 den finns både att köpa hos bokhandlarna eller som gratis e-bok, en hemsida eller pdf går dock inte riktigt att jämföra med en bok i tryckt form om du verkligen vill studera och lära dig så överväg att faktiskt införskaffa den fysiska boken. The Baltimore Catechism Nr 1 och Nr 2 är också ypperliga men de riktar sig till barn och ungdomar. 

Category