Tron

  • Katekesen kallas den bok som förmedlar kyrkans lära i fråga och svarsform. Alla katekesers moder (i vart fall de som är trogna till kyrkans lära) är katekesen från det Tridentinska konciliet. Den...

  • Open Letters to Confused Catholics är en av de absolut bästa introduktionerna till katolsk tro och praktik, välskriven och samtidigt enkel och rapp. Boken är skriven till alla de...