Tron

Open Letters to Confused Catholics

Open Letters to Confused Catholics är en av de absolut bästa introduktionerna till katolsk tro och praktik, välskriven och samtidigt enkel och rapp. Boken är skriven till alla de katoliker som känner en ökande och ökande förvirring i takt med att kyrkohierarkin "öppnar upp sig för världen". Men fungerar lika bra för någon som är helt ny för tron. Den är skriven av SSPX:s grundare ärkebiskopen Marcel Lefebvre och finns att köpa på några av de större bokhandlarna på nätet.

Katekesen

Katekesen kallas den bok som förmedlar kyrkans lära i fråga och svarsform. Alla katekesers moder (i vart fall de som är trogna till kyrkans lära) är katekesen från det Tridentinska konciliet. Den går givetvis att köpa också men normalt åsyftar man en förenklad version av denna eftersom den i första hand riktar sig till präster och lärda.