Om Traditionellt Katolskt

Traditionellt katolskt är ett lekmannainitiativ till syfte att informera om katolsk tro och praktik.