Var hälsad drottning

Den Heliga Jungfrun Maria med barnet Jesus

Salve Regina (Var hälsad drottning, på svenska)

Var hälsad, du himmelens drottning, barmhärtighetens moder,

du vårt liv,vår salighet och vårt hopp.

Till dig ropar vi, Evas förvisade barn.

Till dig riktar vi vår sorg då vi gråter och sörjer i denna tårarnas dal.

Vänd därför din blida åsyn till oss, du som för vår talan.

Och när vår landsflykt når sitt slut,

låt oss då skåda Jesus, din välsignade livsfrukt.

O kära, o milda, o ljuva jungfru Maria