Rosenkransen

Den salige Dominicus tar emot Rosenkransen från Den Heliga Jungfrun Maria

Rosenkransen gavs till den helige Dominic av Vår Fru 1214 e.Kr. Det är ett av de mäktigaste redskapen vi har givits. Be den för att omvända dig själv och bekämpa ondskan. Otaliga är de Maria-uppenbarelser som understryker vikten av att be Rosenkransen, den senaste är från när Vår Fru uppenbarade sig för de heliga barnen i Fatima. 

 

Rosenkransen är både en meditativ bön och en repetitiv bön som uttalas. Den meditativa delen består av tre grupper av mysterier; de glädjerika, de smärtorika och de ärorika, varje grupp av mysterier motsvarar samtidigt ett helt varv på rosenkransen, dvs repetitiv bön. Varje grupp är uppdelad i fem enskilda mysterier, dessa är det tänkt att du ska meditera över samtidigt som du ber bönerna.

 

Den franske prästen Louis de Montfort utforskade Rosenkransen i hans bok "Secret of the Rosary" där han framhåller dess kraft och beskriver hur den bör bes: uppmärksamt, fromt och med ödmjukhet. Rosenkransen bes i första läget för att hedra Jesus och Maria men strävan får inte stanna där utan du bör be den för att imitera Jesus och Marias dygder i varje mysterium, det är det de olika nådegåvorna vi ber om i varje mysterium åsyftar. Det är ett rop på hjälp att få leva ett heligt liv i deras efterföljd.

 

Rosenkransen är ofta själva basen i ett fromt katolskt liv och näst efter den heliga Mässan är det normalt den viktigaste formen av tillbedjan. Det är inte helt lätt att lära sig att be Rosenkransen och det tar viss tid innan det sker på ett naturligt sätt. Frukterna är dock otaliga och din tro kommer både växa och stärkas. Att be Rosenkransen, ett varv och en grupp av mysterier, tar ca 20 minuter och det är inte helt ovanligt att katoliker ber den varje dag. En god strävan kan dock vara att be Rosenkransen tre gånger i veckan, för att du på så sätt ska ha mediterat över alla 15 mysterierna. 

 

 

Rosenkransens hemligheter: de 15 mysterierna

 

 

De glädjerika mysterierna

Första mysteriet: Bebådelsen – vi ber om ödmjukhet.

Andra mysteriet: Maria besöker Elisabeth – vi ber om kärlek till nästan.

Tredje mysteriet: Kristi Födelse – vi ber om kärlek till det enkla och att vi ska befrias från materialismens bojor. 

Fjärde mysteriet: Kristus frambärs i templet – vi ber om lydnad, och renhet till kropp och själ.

Femte mysteriet: Kristus hittas i templet – vi ber om nåden att söka Gud i allt.

 

 

De smärtorika mysterierna

Första mysteriet: Jesu dödsångest – vi ber om en sann ånger för våra synder.

Andra mysteriet:  Jesus hudflängs– vi ber om kroppslig försakelse.

Tredje mysteriet: Törnekröningen – vi ber om ödmjukhet och att befrias från vår stolthet.

Fjärde mysteriet: Jesus bär korset – vi ber om tålamod och uthållighet under våra prövningar. 

Femte mysteriet: Jesu korsfästelse – vi ber om lydnad intill döden.

 

 

De ärorika mysterierna

Första mysteriet: Uppståndelsen – vi ber om en brinnande tro.

Andra mysteriet: Kristi himmelfärd – vi ber om hopp och längtan till himmelen.

Tredje mysteriet: Den helige andens ankomst – vi ber en apostolisk anda.  

Fjärde mysteriet: Vår Frus upptagning i himmelen – vi ber om en helig död.

Femte mysteriet: Vår Frus kröning – vi ber om en sann devotion till jungfru Maria.

 

 

Hur man ber Rosenkransen:

Rosenkransens inledning

Gör korstecknet

Ange intentionen (ditt böneämne) med Rosenkransen och vilken grupp av mysterier som ska bes. (Ex. Vi ber idag de glädjerika mysterierna för den katolska trons spridning i Sverige.) 

1 Trosbekännelsen/ Credo (Krucifixet) 

1 Fader vårPater noster 

3 Hell dig Maria/ Ave Maria (en var för tro, hopp och kärlek)

1 Ära vare fadernGloria Patri

 

En dekad (fem gånger)

Ange aktuellt mysterium och den nåd vi ber om i samband med just det mysteriet. (ex. första mysteriet, Bebådelsen – vi ber om ödmjukhet).

1 Fader vårPater noster

10 Hell dig MariaAve Maria

1 Ära vare fadernGloria Patri

1 FatimabönenDomine Iesu

 

Rosenkransens avslutning

Rosenkransen avslutas med korstecknet men ofta bes eller sjungs Salve Regina eller årstidens Maria-hymn. Den Lauretanska litanian är också ett vanligt sätt att avsluta Rosenkransen med.

Hur man ber Rosenkransen